Jak skutecznie konkurować z systemem: My jesteśmy anarchią

My tego używamy - więc zakaz nas nie dotyczy

Jakże zmieniłby się świat, gdyby każdy człowiek - bez oglądania się na to, co przewidują stanowione przez funkcjonariuszy państwowych przepisy - czynił to, do czego posiada moralne prawo!/?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz