Kto jest niebezpieczny, czyli parafia św. Wawrzyńca

Dla funkcjonariuszy państwowych niebezpieczny jest ten, kto skutecznie buduje własną autonomię.

Diakon Wawrzyniec skarbem Kościoła określił ubogich, wśród których rozdzielił jego majętność.

Podobnie: proboszcz, któremu zależy na budowaniu wspólnoty silnej Wiarą, powierza parafianom dużą odpowiedzialność. Kapłan koncentruje się na tym, co tylko on może ludziom dać - na posłudze sakramentalnej. Resztą zasadniczo zajmują się parafianie. Proboszcz ewentualnie inspiruje pewne działania, ale ich rozwój pozostawia w rękach Boga i wiernych.

Parafia wielu zawodów

Ksiądz troszczy się o to, by powstawała wspólnota wspierających się wzajemnie fachowców różnych specjalności ~ w ten sposób kształtuje się pewna "samowystarczalność" parafii. Z kolei parafianie troszczą się o księdza: żeby miał dobre auto, którym w razie potrzeby sprawnie dotrze do chorego etc.

Parafia na lata

Budowanie zdrowej parafii zakłada czynienie takiego założenia, aby wszystko działało sprawnie dalej nawet wtedy, gdy zabraknie człowieka, który dał pewien koncept, podstawy, zasady funkcjonowania.

Jeśli po odejściu proboszcza wszystko się wali, może to znaczyć, iż koncepcja rozwoju parafii została oparta wyłącznie o osobę-człowieka - i nie wytrzymuje próby czasu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz